Available courses

Bireye / öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yangın alarm sistemleri cihaz ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.